ဝမ်းမြောက်ကျူးဧကြ

Record Tracklist

  1. ဝမ်းမြောက်ကျူးဧကြ -:-- / 4:11