ယေရှုခရစ်တော်သင့်အနားမှာ

Record Tracklist

  1. ယေရှုခရစ်တော်သင့်အနားမှာ -:-- / 4:38