ခရစ်တော်ရှင်ထံ၌

Record Tracklist

  1. ခရစ်တော်ရှင်ထံ၌ -:-- / 2:53