သံစဉ်များနဲ့(စံပီး+ဒေးဗစ်စံပီး)

Record Tracklist

  1. သံစဉ်များနဲ့(စံပီး+ဒေးဗစ်စံပီး) -:-- / 3:25

သံစဉ်များနဲ့

တေးရေး- စံပီး op – David Sangpy + Sang Pi

(ဟာဟာဟာဟာလေလုယ)
မိုးကောင်းကင်ထက်မှာ တို့ရဲ့အသံတွေလွှင့်လိုက်ပါ
ချီးမွမ်းကာဟစ်အော်လိုက် သံစဉ်များနဲ့
ဟာလေလုယ

ဘုရားမြတ်ရှင်ပေးတဲ့ ကောင်းကြီးတွေတို့ဘဝမှာ
ပြည့်လို့လှုံခဲ့ပြီပဲ အောင်မြင်ခြင်းနဲ့
ဟာလေလုယ

လက်မြှောက်ပင့်ပြီး သခင့်ဘုန်းတော်ကို
ချီးမွမ်းသီချင်းဆိုမည်ဟာလေလုယ
စိတ်နှလုံးဝိဉာဉ်နဲ့ ဒီခန္ဓာအားလုံးတိုးဝင်စို့
ဟာ ဟာ ဟာ ဟာလေလုယ