ဒီညလေး (စံပီး၊ ဘေဘီ)

Record Tracklist

  1. ဒီညလေး (စံပီး၊ ဘေဘီ) -:-- / 3:52