ခရစ္စမတ်ရဲ့ အဘိဓာန်

ခရစ္စမတ်ရဲ့အဘိဓာန်။
၀၁) အားလုံးအတွက် (ရေး-ဧဏီ)
၀၂) မေရှိယ (ရေး-ခိုင်သစ်အောင်)
၀၃) ဆောင်းအလှ (ရေး-သီဟ)
၀၄) ယေရှုရှင်မွေးဖွားပြီ (ရေး-ပေါလ်ခိုင်ပူ)
၀၅) ခရစ္စမတ်သတင်းကောင်း (ရေး-ခိုင်သစ်အောင်)
၀၆) ဆောင်းလေပြေ (ရေး-ဧဏီ)
၀၇) ခရစ္စမတ်ရဲ့အဘိဓာန် (ရေး-သီဟ)
၀၈) ဧမာနွေလ (ရေး-ဒေးဗစ်ကေပီ)
၀၉ ) မွေးနေ့အတွက်သီချင်း (ရေး-ခိုင်သစ်အောင်)
၁၀) မွေးဖွားခဲ့ (ရေး-ဒိုးဒိုး)
၁၁) ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင် (ရေး-ဒေးဗစ်ကေပီ)
၁၂) ဆောင်းတစ်ည (ရေး-ပေါလ်ခိုင်ပူ)
၁၃) ယနေ့ (ရေး-ခိုင်သစ်အောင်)
၁၄) အပြစ်သားအားလုံးအတွက် (ရေး-ဧဏီ)