ချီးမွမ်း- ဖိုးဖန်

Record Tracklist

  1. ချီးမွမ်း- ဖိုးဖန် -:-- / 3:42

(ချီးမွမ်း ကိုယ်တော်ရှင်အား ချီးမွမ်း
အချိန်နာရီတိုင်း ချီးမွမ်းမည်
ချီးမွမ်းထိုက်သော ဘုရားရှင်နာမကို အမြဲချီးမွမ်းမည်
အသွေးနဲ့ရွေးခဲ့ လွတ်ခြင်းအတွက် အမြဲချီးမွမ်းမည်
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ခံစားရ ကျေးဇူးအပေါင်းအတွက်
အစဉ်ထာဝရ ရိုသေလျက် အစဉ်ချီးမွမ်းမည်)

ဟာလေလုယာ (နာမတော်ကို ချီးမြှောက်မည်)
ဟာလေလုယာ (နာမတော်ဘုန်းကြီးစေသတည်း)
ချီးမွမ်း၍ မကုန် ကြီးမြတ်တန်ခိုးနဲ့ပြည့်စုံ
ဂရုဏာတော်နဲ့ပြည့်စုံနေသော ဘုရားမြတ်သခင်အား
ယခု ယနေ့ အချိန်တိုင်းမှာ ဟာလေလုယာ ချီးမွမ်းမည်