အားလုံးအတွက်- ဇုံးကိ၊ ရတနာဦး

Record Tracklist

  1. အားလုံးအတွက်- ဇုံးကိ၊ ရတနာဦး -:-- / 3:00

တိတ်ဆိတ်တဲ့ညတစ်ည (တစ်လောလုံးအိပ်စက်တဲ့အချိန်)
မှောင်လွန်းတဲ့ညတစ်ည (ကြယ်လေးများ လင်းလက်နေတယ်)
ဗက်လင်မြို့လေးထဲကို သူငယ်တော် လှမ်းဝင်ခဲ့ပြီ

လောကသားတွေရယ် (အပြစ်ထဲ နစ်မွန်းတဲ့အချိန်)
လောကသားတွေကို (အပြစ်မှ လွတ်မြောက်ရန်တွက်)
ကယ်တင်ရှင်မေရှိယသခင် အားလုံးအတွက် ဖွားမြင်ခဲ့ပြီ

ဟာလေလုယာ (ကောင်းကင်ထက်က သီချင်းသံ)
ဟာလေလုယာ (သိုးထိန်းများအပြေးအလွှားရောက်လာ)
ဟာလေလုယာ (ပညာရှိများ ပူဇော်ရန်လာ)
ကယ်တင်ရှင်မေရှိယသခင် အားလုံးအတွက် ဖွားမြင်ခဲ့ပြီ