ယာယီတဲ(ခွါလ်သောင်)

Record Tracklist

  1. ယာယီတဲ(ခွါလ်သောင်) -:-- / 4:12