နားလည်သူ(လွမ်လွမ်)

Record Tracklist

  1. နားလည်သူ(လွမ်လွမ်) -:-- / 3:50