လင်းလိုက်ဦး(ခွါလ်သောင်)

Record Tracklist

  1. လင်းလိုက်ဦး(ခွါလ်သောင်) -:-- / 4:45