တံတိုင်း (မီးမီးခဲ)

Record Tracklist

  1. တံတိုင်း (မီးမီးခဲ) -:-- / 4:46