မေတ္တာအကြောင်း(ဘရိတ်ကီ)

Record Tracklist

  1. မေတ္တာအကြောင်း(ဘရိတ်ကီ) -:-- / 3:39