ဘဝသင်္ခန်းစာ (အောင်ပဏ်း)

Record Tracklist

  1. ဘဝသင်္ခန်းစာ (အောင်ပဏ်း) -:-- / 5:56