ဂတိ (မီးမီးခဲ)

Record Tracklist

  1. ဂတိ (မီးမီးခဲ) -:-- / 4:05