အလင်းသက်သေ (ဆင်ဒီ၊ ကြိုးကြာ)

Record Tracklist

  1. အလင်းသက်သေ (ဆင်ဒီ၊ ကြိုးကြာ) -:-- / 3:54