စိတ်နှလုံးသားဖြင့် – Gee Myung Hyun

Record Tracklist

  1. စိတ်နှလုံးသားဖြင့် – Gee Myung Hyun -:-- / 4:20

VERSE
ယေရှုရှင်ဘုရား စိတ်နှလုံးသားထဲမှ
ယေရှုရှင်ကိုသာ ထာဝရချစ်ပါမည်
ယေရှုရှင်ဘုရား ဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှ
ယေရှုရှင်ကိုသာ ထာဝရကိုးကွယ်မည်

CHORUS
အဆုံးတိုင်အောင်ကို ချီးမွမ်းနေမည်
ရှိရှိသမျှထက် ပိုချစ်ပါမည်
အားငယ်ချိန်မှာ အားပေးမူပါ
စိတ်နှလုံးသားဖြင့် အစဉ်ကိုးကွယ်မည်