လူဆိုသည်မှာ- စောထွန်းဝင်း

Record Tracklist

  1. လူဆိုသည်မှာ- စောထွန်းဝင်း -:-- / 4:24