လူမည်သည်ကား-အယ်လ်ခွန်းရီ

Record Tracklist

  1. လူမည်သည်ကား-အယ်လ်ခွန်းရီ -:-- / 2:36