သခင့်အလိုအတိုင်း (ကေဂျာနူး၊ ကေဂျာဆိုင်၊ ငိုင်းငိုင်

Record Tracklist

  1. သခင့်အလိုအတိုင်း (ကေဂျာနူး၊ ကေဂျာဆိုင်၊ ငိုင်းငိုင် -:-- / 3:38