တလုံးတဝတည်း (အဖွဲ့)

Record Tracklist

  1. တလုံးတဝတည်း (အဖွဲ့) -:-- / 4:25