အမြင့်မြတ်ဆုံး (ဒီလေး)

Record Tracklist

  1. အမြင့်မြတ်ဆုံး (ဒီလေး) -:-- / 2:50