ဘုရားချစ်တဲ့သိုးလေး (ဖိုးကာ)

Record Tracklist

  1. ဘုရားချစ်တဲ့သိုးလေး (ဖိုးကာ) -:-- / 4:36