ကြယ်စင်များကတဲ့ည-ကြိုးကြာ

Record Tracklist

  1. ကြယ်စင်များကတဲ့ည-ကြိုးကြာ -:-- / 3:23