ခွင့်လွှတ်လို့ချစ်ပါ

Record Tracklist

  1. ခွင့်လွှတ်လို့ချစ်ပါ -:-- / 3:38