အား (တေးရေး-ဗဒင်)

Record Tracklist

  1. အား (တေးရေး-ဗဒင်) -:-- / 3:40