အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား

Record Tracklist

  1. အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား -:-- / 4:53