ဘုရားအချစ်လက်ေဆာင်

Record Tracklist

  1. ဘုရားအချစ်လက်ေဆာင် -:-- / 4:06