ကိုယ်စွမ်းရှိသလောက် – စိုင်းထီးဆိုင်

Record Tracklist

  1. ကိုယ်စွမ်းရှိသလောက် – စိုင်းထီးဆိုင် -:-- / 3:55