အစေခံရာလမ်း (နိုင်း)

Record Tracklist

  1. အစေခံရာလမ်း (နိုင်း) -:-- / 3:37