စတိုဒီယို ခေတ်လယ်တေးများ ကတော့ ၁၉၉၀နှင့် ၂၀၀၀ လောက်အတွင်းလောက်က ထွက်ရှိသော တေးစီးရီးများကို ညွှန်းပါသည်။ ဒီကာလကတော့ ဓမ္မတေးခေတ်ကောင်းတဲ့အချိန်လို့ဆိုရမှာပါ။