ဖန်ဆင်းတဲ့မေတ္တာရှင် – ဟေမာနေဝင်း

Record Tracklist

  1. ဖန်ဆင်းတဲ့မေတ္တာရှင် – ဟေမာနေဝင်း -:-- / 4:00

တေးရေး-မန့်သောင်

လူသားများနဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးကိုလေ
ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဘုရားမရှိရင်
အသက်ရှိတဲ့သတ္တဝါလေးတွေလေ
အလိုလျောက်တော့ ပေါ်မလာဘူး

ဂြိလ်နက္ခက်နဲ့ကြယ်တာရာလေးတွေရယ်
ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဘုရားကြောင့်သာ
သူ့အလှနဲ့သူလေတင်တယ်စွာ
ကမ္ဘာကြီးအားစီရင်ထား

လူသားများနဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးကိုလေ
ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရှင်ဟာ မေတ္တာရှင်
သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ ဒီလူသားတွေကို
ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ရအောင်

သူအလွန်သိပ်ချစ်တဲ့သားတော်ယေရှုကို
ဒီကမ္ဘာထဲသို့စေလွှတ်ကာ
အပ္ပါယ်လားရမယ့်တို့တွေကို
သူ ကယ်တင်ခဲ့ပြီ