ပိုးတုံးလုံး (ကဗျာဘွဲ့မှူး)

Record Tracklist

  1. ပိုးတုံးလုံး (ကဗျာဘွဲ့မှူး) -:-- / 3:56