ထာ၀ရဂတိ (ထမ်ဘွိုင်း+စွမ်နိုး)

Record Tracklist

  1. ထာ၀ရဂတိ (ထမ်ဘွိုင်း+စွမ်နိုး) -:-- / 5:11