ညီပုလေး

ညီပုလေး

Record Details

Genre:
Gospel

၀၁) ခရီးရဲ့လမ်းဆုံး (အလင်းတွေ့ချိန်)
၀၂) ခိုကိုးရာ (ချစ်လက်ကမ်း)
၀၃) အဆုံးမြတ်မရှိတဲ့အချစ်(Feat: ဘိုဘို)  (လောကအလင်း)
၀၄) ပြောင်းလဲမည်ဆိုလျှင် (လောကအလင်း)
၀၅) ခွန်အားပေးမူပါ (ငြိမ်းချမ်းခြင်းသခင်)
၀၆) အမှတ်တရပေးစာ (အနဂ္ဂအိမ်တော်)
၀၇) အလင်းဖြစ်တော်မူ၏ (အနှိုင်းမရှိ)