တရားသဘောနဲ့လိုက်လျှောက်ရင်-အယ်ဖိုး

Record Tracklist

  1. တရားသဘောနဲ့လိုက်လျှောက်ရင်-အယ်ဖိုး -:-- / 4:55