သက်ဆိုင်သူ(ဖိုးဖန်)

Record Tracklist

  1. သက်ဆိုင်သူ(ဖိုးဖန်) -:-- / 3:35

VERSE 1
ကြိုးစားသင်းဝင်သောသူ ရွေးနှုတ်ကာထားသည်
သင်တို့သစ္စာခံပြီး ဘုရားမြတ်၏ သားတို့
မာရ်နတ်ရဲ့လက်မှ လွတ်၍ လောကီပျော်မွေ့ခြင်း ဟူး
မယုံကြည်နဲ့ လှည့်စားခြင်းများကို
ဟန်ဆောင်မှုများနဲ့ ဘုရားယောင်ဆောင်ပြီး
လှည့်စား၍ ဖျက်ဆီးမည်

VERSE 2
ကြိုးစားသင်းဝင်သောသူ ကျေးဇူးခံရမည်
ကတိထားတော်မူပြီ ဘုရားမြတ်၏ သစ္စာ
ကမ္ဘာလောကကြီးကို ပြန်ကြွ၍လာသည့်တိုင် ဟူး
ယုံကြည်စွာနဲ့ လူသားများအတွက်ကို
ခိုင်မာတဲ့ဇွဲနဲ့ အဆုံးရောက်အောင်ပြေး
သင့်အား ကတိထားခဲ့

CHORUS
သစ္စာ သစ္စာတည်းဟူသော ခါးပန်းကို ခိုင်မြဲစွာ
သစ္စာ ခါးပန်းကိုမြဲစွာ
ဝိညာဉ် ဝိညာဉ်တော်၏ ဓားကို မြဲမြဲကိုင်စွဲပါ
ဝိညာဉ်တော်မြတ်၏ ဓားနဲ့
နှောက်ယှက်ခြင်းကိုများ ကာဆီးရန်
ဒိုင်းလွှားများလည်း စွဲကိုင်
ဧဝံဂေလိတရား ပြောကြားဖို့ ပြင်ထားပါ

ENDING
ပြန်လာချိန်သည် နီးလုပြီ သတိရ
သင့်မီးခွက်များ ပြင်၍ထား
ပြန်လာချိန်သည် နီးလုပြီ သတိရ
မိမိကိုယ်ကို ပြင်ဆင်