ခရစ်တော်၌ချစ်ကြပါ – ခင်နိုး

Record Tracklist

  1. ခရစ်တော်၌ချစ်ကြပါ – ခင်နိုး -:-- / 4:10