အသွေးတော်သက်သေ-မာရဇ္ဇ

Record Tracklist

  1. အသွေးတော်သက်သေ-မာရဇ္ဇ -:-- / 4:44