ဆာလံ ၁၁၇

Record Tracklist

  1. ဆာလံ ၁၁၇ -:-- / 4:04

လူမျိုးအပေါင်းအပေါင်းတို့ ထာဝရဘုရားကို ချီးမွမ်းကြလော့
လူနွယ်အပေါင်းတို့ အလွန်ချီးမွမ်းကြလော့
အကြောင်းမူကား ငါတို့၌ ဂရုဏာတော်ကြီးလှ၏
ထာဝရဘုရား၏ သစ္စာတော်သည် အစဉ်မြဲတည်၏
ဟာလေလုယာ ဟာလေလုယာ