ချီဆောင်ခြင်းမရောက်မီ(ကဗျာဘွဲ့မှူး)

Record Tracklist

  1. ချီဆောင်ခြင်းမရောက်မီ(ကဗျာဘွဲ့မှူး) -:-- / 3:44