လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏ (ဦးလှညွန့်)

Record Tracklist

  1. လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏ (ဦးလှညွန့်) -:-- / 3:21