ချိန်းကပ်လို့ ယုံကြည်စို့ (ကြိုးကြာ)

Record Tracklist

  1. ချိန်းကပ်လို့ ယုံကြည်စို့ (ကြိုးကြာ) -:-- / 2:34