အဖေချစ်သလို ချစ်တတ်မှာပါ (စောနဲတာ)

Record Tracklist

  1. အဖေချစ်သလို ချစ်တတ်မှာပါ (စောနဲတာ) -:-- / 4:05