ရွက်သစ်တို့နှင့်အတူ

Record Tracklist

 1. -:-- / 4:04
 2. -:-- / 6:26
 3. -:-- / 4:17
 4. -:-- / 3:05
 5. -:-- / 3:54
 6. -:-- / 2:58
 7. -:-- / 3:01
 8. -:-- / 3:16
 9. -:-- / 3:52
 10. -:-- / 4:21
 11. -:-- / 4:01
 12. -:-- / 3:02
 13. -:-- / 3:18
 14. -:-- / 3:17
 15. -:-- / 5:20

ဤ စီးရီးသည် ၁၉၈၈-၈၉ လောက်ကထွက်ထားသည်ဟုသိရှိရပြီး၊ သက်စမ်းရေ ခေတ်ဟောင်း ဓမ္မသီချင်းများ သီးသန့် FB Group မှ Thang Dongh Tuang post ထားတာကို ပြန်ုဒေါင်းထားပါသည်။ Thang Dongh Tuang အားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။

ဤခွေထဲမှ “ချီးမွမ်းတတ်ပါစေ”သီချင်းအား လွမ်းစရာဝေဒနာလမ်းတေးစီးရီးတွင် ဆလိုင်းတင်မိုးက ပြန်ဆိုထားပါသည်။

 1. ချီးမွမ်းတတ်ပါစေ ဆလိုင်းတင်မိုး 3:31