ရွက်သစ်တို့နှင့်အတူ

Artist
Various Artist
Released
1988-89
Genre
Gospel Songs
  1. -:-- / 4:04
  2. -:-- / 6:26
  3. -:-- / 4:17
  4. -:-- / 3:05
  5. -:-- / 3:54
  6. -:-- / 2:58
  7. -:-- / 3:01
  8. -:-- / 3:16
  9. -:-- / 3:52
  10. -:-- / 4:21
  11. -:-- / 4:01
  12. -:-- / 3:02
  13. -:-- / 3:18
  14. -:-- / 3:17
  15. -:-- / 5:20

ဤ စီးရီးသည် ၁၉၈၈-၈၉ လောက်ကထွက်ထားသည်ဟုသိရှိရပြီး၊ သက်စမ်းရေ ခေတ်ဟောင်း ဓမ္မသီချင်းများ သီးသန့် FB Group မှ Thang Dongh Tuang post ထားတာကို ပြန်ုဒေါင်းထားပါသည်။ Thang Dongh Tuang အားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။

ဤခွေထဲမှ “ချီးမွမ်းတတ်ပါစေ”သီချင်းအား လွမ်းစရာဝေဒနာလမ်းတေးစီးရီးတွင် ဆလိုင်းတင်မိုးက ပြန်ဆိုထားပါသည်။

  1. ချီးမွမ်းတတ်ပါစေ ဆလိုင်းတင်မိုး 3:31

Embed

Copy and paste this code to your site to embed.