ဝိညာဥ်မီး (အောင်ပဏ်း၊ ဒါးလ်ပီး၊ ဇမ်နူး၊ ဖြူဖြူကျော်သိန်း)

Record Tracklist

  1. ဝိညာဥ်မီး (အောင်ပဏ်း၊ ဒါးလ်ပီး၊ ဇမ်နူး၊ ဖြူဖြူကျော်သိန်း) -:-- / 6:09